Publications

2023

 1. ICCV 2023
  dualmeshudf.png
  Surface Extraction from Neural Unsigned Distance Fields
  Congyi Zhang*Guying Lin*, Lei Yang, Xin LiTaku KomuraScott SchaeferJohn Keyser, and Wenping Wang (* equal contribution)
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Oct 2023
 2. ICCV 2023
  sherd.jpg
  Batch-based Model Registration for Fast 3D Sherd Reconstruction
  Jiepeng WangCongyi ZhangPeng WangXin Li, Peter J. Cobb, Christian Theobalt, and Wenping Wang
  In Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), Oct 2023

2022

 1. SIGGRAPH ASIA 2022
  dmm.png
  An Implicit Parametric Morphable Dental Model
  Congyi ZhangMohamed ElgharibGereon Fox, Min Gu, Christian Theobalt, and Wenping Wang
  ACM Trans. Graph., Dec 2022
 2. TVCG
  creatureshop.jpg
  CreatureShop: Interactive 3D Character Modeling and Texturing from a Single Color Drawing
  Congyi Zhang, Lei Yang, Nenglun Chen, Nicholas ViningAlla ShefferFrancis C.M. Lau, Guoping Wang, and Wenping Wang
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Dec 2022

2021

 1. CHI 2021
  handpainter.jpg
  HandPainter - 3D Sketching in VR with Hand-Based Physical Proxy
  Ying JiangCongyi ZhangHongbo Fu, Alberto Cannavò, Fabrizio Lamberti, Henry Y K Lau, and Wenping Wang († corresponding author)
  In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Dec 2021
 2. Anthropometric accuracy of three-dimensional average faces compared to conventional facial measurements
  Zhiyi Shan, Richard Tai-Chiu Hsung, Congyi Zhang, Juanjuan Ji, Wing Shan Choi, Wenping Wang, Yanqi Yang, Min Gu, and Balvinder S Khambay
  Scientific Reports, Dec 2021
 3. CVM 2021
  Homography-guided stereo matching for wide-baseline image interpolation
  Yuan Chang, Congyi Zhang, Yisong Chen, and Guoping Wang
  Computational Visual Media, Dec 2021

2020

 1. IEEE VR 2020
  dgaze.jpg
  DGaze: CNN-Based Gaze Prediction in Dynamic Scenes
  Zhiming Hu, Sheng Li, Congyi Zhang, Kangrui Yi, Guoping Wang, and Dinesh Manocha
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, May 2020
 2. SIGGRAPH ASIA 2020
  cppm.jpg
  CPPM: Chi-Squared Progressive Photon Mapping
  Zehui Lin, Sheng Li, Xinlu Zeng, Congyi Zhang, Jinzhu Jia, Guoping Wang, and Dinesh Manocha
  ACM Trans. Graph., Nov 2020

2019

 1. SMI 2019
  deform.jpg
  Real-time editing of man-made mesh models under geometric constraints
  Congyi Zhang, Lei Yang, Liyou Xu, Guoping Wang, and Wenping Wang
  Computers & Graphics, Nov 2019
 2. IEEE VR 2019
  sgaze.jpg
  SGaze: A Data-Driven Eye-Head Coordination Model for Realtime Gaze Prediction
  Zhiming HuCongyi Zhang, Sheng Li, Guoping Wang, and Dinesh Manocha
  IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, May 2019